Telefon (Ofis)

0 (222) 2393750 /----

Telefon (Lab)

0 (222) 2393750 / 6401

Faks: 0 (222) 239 35 78


E-Posta:

vbutun@ogu.edu.tr

vbbutun@gmail.com


Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,  Teknoloji ve İnovasyon Merkez Binası, Meşelik Kampüsü, 26480 - ESKİŞEHİR A Novel Multiresponsive Microgel (Langmuir 2011)

 ABA Triblock Copolymer Hydrogels (Polymer, 51, 3618-3626, 2010)

 Schizophrenic Triblock Copolymers